Objektové dilatace a konstrukce průmyslových podlah

Výroba, vývoj a montáž objektových dilatací, je nedílnou součástí našeho pracovního programu. Mezi naše přední projekty patří vývoj a následné zařazení do výroby, trapézové dilatace ARF/TRD a vývoj objektové dilatace terajoint ARF/TRJ.

Dále pak vyrábíme všechny běžné typy dilatací, dělící a lemovací prvky, konstrukce energokanálů, revizní šachty, kolejište, nájezdové rampy, odtokové štěrbinové kanálky a dalších prvky, které v případě potřeby zákazníka i namontujeme nebo zajistíme montáž.

Všechny uvedené prvky vyrobíme a připravíme pro zákazníka tak, aby montáž byla co nejednoduší.